עיון - הרב פדיה נגר

לימוד עיוני לפי נושאים, בשילוב רוחב ועומק

על התכנית:

על התכנית התלת-שנתית בעיון:

במסגרת התכנית התלת שנתית, נעסוק השנה בסדר זרעים.

זכינו ועומדים אנו בשנה הקרובה בפתחה של שנת השביעית ולכן נייחד עיסוק מרכזי ללימוד ענייני השביעית.

בלימוד עיוני מקיף ונרחב, נעסוק בחצי  הראשון של השנה בברכות פרק שישי – תשיעי

ובחצי השני של השנה נעסוק ביסודות המצוות התלויות בארץ ובמסכת שביעית.

תכנית העיון בנויה מסבב נושאים תלת-שנתי-

שנה ראשונה - זרעים מועד,

שנה שניה - נשים נזיקין,

שנה שלישית - קדשים טהרות.

למעשה בשנה שעברה סיימנו סבב של שלוש שנים, וכעת אני פותחים סבב חדש.

 

פירוט תכנית העיון לתשפ"ג:

אלול:
יומא פרק א'. תהליכי חניכה לקודש.  
חשוון כסליו - טבת: זבחים פרק ב'. תנאי העבודה במקדש.
זבחים דף טו – כה'.  

זמן חורף:
מבוא: 4 המדרגות של הטומאה.
אכילת חולין על טהרת התרומה והקודש.
שבט אדר: ידים
משנה מסכת ידים
ידים לקודש: חגיגה יח' – כ'.
נטילת ידים לאכילה : חולין קד' ע"ב – קז' ע"ב.  

קיץ: מקוואות