חוק ומשפט - הרב ישי שכטר בשיתוף 'חי בהם'

תהליך הלימוד -  לימוד עומק ורוחב לצד ידע ממוקד ונקודתי בשילוב עם המציאות המעשית תוך הצבת שאלות ומקרי בוחן לחיתום הנושא:

2. קבוצת הלומדים (מורכבת ממספר קבוצות):

הקבוצה הישיבתית - קבוצת ניתוח לימוד עיון העמקה לצד " מחקר יישום וכתיבה" -  6-12 לומדים ישיבתיים ("חוקרים").

הקבוצה הרחבה  מעגל קרוב שותף בלימוד ומלווה לצד מעגל רחב מסייע ומשתתף - קבוצת אנשי המקצוע (עו"ד, אנשי משפט חקיקה וחוק וכו'), סטודנטים, משפטנים, אנשי מקצוע מהתחום הנלמד -  חיבור למציאות המעשית, למרחב השיח וההתרחשות בעולם המשפט הישראלי.

דמויות מלוות לפי התוכן הנלמד – דיינים, פוסקים,  שופטים, עורכי דין אנשי חוק ואכיפתו וכו'... – שילוב ענייני לתוך מבנה הלימוד לצורך העצמת החיבור עם הקיים בבתי הדין מערכות המשפט והמציאות ומורכבויותיה.

3. מבנה הלימוד :

השנה מחולקת לשלשה חלקים מרכזיים:

1.חודש אלול-תשרי – מבוא - סוגיית לימוד מערכת התורה החוק והמשפט בישראל.

א. מעמד החוק והמחוקק בישראל בעין היהדות.

ב. מעמד מערכות המשפט הישראליות והרבניות בעין היהדות.

ג. ניתוח מעמד גומרי השלטון השונים בישראל בעין היהודית.

ד. מבט רוחב לעולם הפסיקה והדין למול בית המדרש וההוראה בזווית היהודית.

2.חשוון- ניסן – יחידת הלימוד המרכזית(נושא רחב אחד) מחולקת לשלוש יחידות בנות כ חודש וחצי כל אחת.

3. אייר- אב.