עיון ופסיקה - הרב ישי שכטר

מבנה הלימוד- שלשה חלקים מקבילים המזינים האחד את משנהו:

 

נושא הלימוד לשנת תשפ"ב – שבת ויו"ט


מחצית השנה: יום טוב - הזמן והמועד ביהדות+בין שבת ליום טוב.  מ- טו בשבט: פסח – ראש המועדות.

כולל שלשה אפיקים מרכזיים:

א. עיון – מבטח רוחב ועומק בנושא הנלמד, פיתוח כלי למדנות, ועוד...

ב. פסיקה – פסיקה באתגרי הזמן: ניתוח המציאות, התמודדות עם אתגרי הפסיקה בדורנו. צלילה לעולמו של הפוסק:  ניתוח שיקולי פסיקה ודרכי הכרעה שונות, רכישת כלים בשו"ת התנסות בכתיבת תשובה ועוד. שלשה ענפי תוכן מרכזיים – אתגרי הפסיקה וההתפתחות המדעית טכנולוגית,עולם הנפש והפסיכולוגיה, הזמן במדינה על גופיה השונים – פסיקה ציבורית ומדינית .  

ג. ידיעת הלכה – מבט רוחב על נושא שלם דרך שיטת הלימוד 'עקורנות המתפרטים'+ מבחן רבנות פסח ויו"ט.

כתיבה ויצירה – התנסות בכתיבת תשובות, כתיבה רב תחומית – עיון-פסיקה-הלכה-רוח ומחשבה, השתתפות בכתיבת מאמרים-ספר.